Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
i
Zespół zadaniowy meteorologii i klimatologii w ramach Zespołu Klimatologii i Kriologii Polarnej KBP PAN
 

uprzejmie zawiadamia, że w dniach 7-9 maja 2015 roku odbędzie się w Gdyni
 

XXV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM METEOROLOGII I KLIMATOLOGII POLARNEJ
 

Wszystkich zainteresowanych problematyką Seminarium gorąco zapraszamy do wzięcia w nim udziału.
Tematem obrad Seminarium tradycyjnie będą zagadnienia meteorologiczne i klimatologiczne wysokich szerokości geograficznych oraz kwestie dziedzin pokrewnych z zakresu Nauk o Ziemi (glacjologia, hydrologia, oceanologia, geomorfologia...) wiążących się z problematyką klimatu i pogody w krajach polarnych.
Pokłosiem Seminarium będzie kolejny tom "Problemów Klimatologii Polarnej".

Z okazji jubileuszu 25-lecia Seminarium organizatorzy planują w dniu 7 maja specjalną sesję jubileuszową poświęconą polskim badaniom w zakresie badań meteorologicznych i klimatycznych w krainach polarnych.
 

zapytania dotyczące Seminarium prosimy kierować na adres:
Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej AM
ul. Beniowskiego 24, 81-374 Gdynia
lub na adres e-mail: stysa@am.gdynia.pl


dotychczasowe seminaria

ostatnia aktualizacja: 12-05-2014